:  O nas  :  Zakres usług  :  Cennik  :  Kontakt: Halina Białous tel.607 923 056  :  
 

Zakres usług

KSIĘGI RACHUNKOWE - zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego dla potrzeb jednostki opracowanie polityki bilansowej firmy otwarcie ksiąg weryfikacja dokumentów dekretacja dokumentów bieżące ewidencjonowanie dokumentów  prowadzenie rejestrów dla rozliczenia podatku VAT prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych osób prawnych prowadzenie ewidencji środków  bieżące ustalanie rozrachunków z kontrahentami sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansów  sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i  podatkowych sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz wszelkich zestawień w zależności od potrzeb danej jednostki PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej    księdze przychodów i rozchodów prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku Vat prowadzenie miesięcznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego      od osób fizycznych prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia sporządzanie rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny sporządzanie deklaracji do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie należnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych właścicieli oraz pracowników jednostki sporządzanie list płac, przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych sporządzanie deklaracji ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA  RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - zgodnie z Ustawą z dnia 20 listopada 1998r prowadzenie ewidencji przychodów  prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku VAT  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia prowadzenie miesięcznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT sporządzanie rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych właścicieli oraz pracowników jednostki sporządzanie list płac, przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych sporządzanie deklaracji ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA 


Określenie ceny wiąże się z ustaleniem zakresu wybranych usług. Ceny są negocjowane indywidualnie. Zarówno do cen, jak i zakresu świadczonych usług podchodzimy bardzo elastycznie.

więcej