+48 607 923 056
h.bialous@biurorachunkowe-abak.pl

Kadry i Płace

Prowadzenie kadr i zarządzanie płacami - skorzystaj z usług profesjonalnej księgowej

Oferta dla prowadzenia kadr i zarządzania płacami

Prowadzenie spraw pracowniczych sprawia większości małych przedsiębiorców wiele trudności. Jest to spowodowane przede wszystkim dużą objętością tematu, mnogością kwestii, które należy mieć na uwadze, żeby wypełnić wszystkie obowiązku nałożone na pracodawcę przepisami m.in. Kodeksu Pracy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że uchybienia wobec obowiązków związanych z pracownikami mogą mieć dla pracodawcy niekorzystne konsekwencje.

Nasi pracownicy mają w tym zakresie wszystkie wymagane kwalifikacje, aby móc dopełnić wszystkich kwestii zarówno formalnych, związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników, jak i techniczno – rachunkowych, koniecznych by dobrze obliczyć należności pracownicze; począwszy od wynagrodzenia podstawowego, diety za delegacje służbowe, wynagrodzenie chorobowe, dodatki za pracę w godzinach nocnych, za godziny nadliczbowe itp.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja pracownicza jest niezwykle ważnym elementem i aspektem w funkcjonowaniu firmy, dlatego oferujemy w tej dziedzinie pełną obsługę.

W ramach usługi kadry i płace oferujemy

 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie oraz rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz   istniejącym u pracodawcy regulaminem pracy i wynagradzania
 • naliczanie świadczeń przysługujących pracownikom takich jak odprawy i odszkodowania
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
 • rozliczanie dodatków przysługujących pracownikom z tytułu pracy w porze nocnej, godzin nadliczbowych oraz innych przewidzianych w szczegółowych Rozporządzeniach
 • ustalanie uprawnień do zasiłków należnych pracownikom
 • pełną obsługę w ramach programu "Płatnik"
 • sporządzanie i dostarczanie do ZUS wymaganej dokumentacji związanej z nabywaniem przez pracowników świadczeń z tytułu ubezpieczeń
 • obsługę indywidualnego konta podatnika w ramach portalu ZUS PUE
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie i wysyłkę elektroniczną rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8–AR
 • przygotowywanie i wysyłkę elektroniczną rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT-11)
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • ustalanie wymiarów urlopowych pracowników
 • sporządzanie pism urzędowych do instytucji takich jak np.: US, ZUS, PFRON
 • reprezentowanie Klienta w czasie kontroli ZUS

Ta strona korzysta z plików cookies. O tym jak je wykorzystujemy możesz przeczytać w naszej polityce prywatności.