:  O nas  :  Zakres usług  :  Cennik  :  Kontakt: Halina Białous tel.607 923 056  :  
 

Kontakt: Halina Białous tel.607 923 056

Biuro Rachunkowe  ABAK  s.c powstała w grudniu 1991r . Jesteśmy firmą,której wszystkie wspólniczki posiadają świadectwa kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia biura rachunkowego. Halina Białous- świadectwo nr 4508/97 Mirosława Szyndler - świadectwo nr 29541/02 Nasze już ponad 27-letnie doświadczenie,wiedza,umiejętności pozwalają zaproponować Państwu metody współpracy dopasowane do specyfiki i wielkości każdej firmy Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną usługę oraz całkowitą poufność wszelkich informacji zarówno w trakcie umowy jak też po jej zakończeniu. Zapewniamy pełną i kompletną obsługę: osób fizycznych  spółek cywilnych  spółek prawa handlowego  fundacji i stowarzyszeń  Zapraszamy Państwa szczególnie jeśli zamierzacie rozpocząć działalność gospodarczą. Doradzimy jaka forma działalności będzie najkorzystniejsza.Wyręczymy Państwa z wielu czynności administracyjnych , biurowych i kontaktów z urzędami 1. Usługi księgowe : Prowadzenie ksiąg handlowych dla osób fizycznych, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego  Prowadzenie książek przychodów i rozchodów Prowadzenie ewidencji (rejestru) sprzedaży i zakupów (VAT)  Prowadzenie ewidencji wyposażenia  Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji  Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego dla osób fizycznych  2. Usługi kadrowo- płacowe: Pomoc przy opracowaniu  akt osobowych pracowników  Sporządzanie list płac  Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR PIT- B, PIT-11  Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-2,CIT-8, PIT-5, VAT-7 i deklaracji ZUS Prowadzenie dla pracowników kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy, ewidencji zasiłków ZUS Przygotowanie umów o pracę,umów zleceń i umów o dzieło 3. Usługi finansowe: Sporządzanie rozliczeń rocznych dla Urzędu Skarbowego  Sporządzanie bilansów, rachunku zysków i strat  oraz innych sprawozdań w tym statystycznych dla potrzeb GUS  Opracowywanie analiz finansowo- księgowych   Budżetowanie  Sporządzanie analiz ekonomiczno- finansowych 


Określenie ceny wiąże się z ustaleniem zakresu wybranych usług. Ceny są negocjowane indywidualnie. Zarówno do cen, jak i zakresu świadczonych usług podchodzimy bardzo elastycznie.

więcej